אלעד סיטון

לנד רובר דיפנדר 90 – הגיבור החדש

מד הזוית שבמרכז התצוגה המרכזית הראה מספר דו-ספרתי שהחל בספרה 2.אל תשאלו אותי מה בא אחריה, שכן הסיטואציה קצת הוציאה אותי משלוותי – דבר שעמד בניגוד גמור לנונשלנטיות ולאגביות שבה הלנד רובר דיפנדר 90 החדש שבו בדיוק נהגתי טיפס את המתלול במסגרת אירוע ההדגמה לדגמי היצרן שנערך בסופ"ש האחרון במסלול …

Read More »

אופניים חשמליים – כרוניקה של תאונה ידועה מראש

בני נוער רבים שנוסעים על אופניים חשמליים אינם מבינים את הסכנה שטמונה בהרכבת נוסע שגילו עולה על 8 שנים בניגוד לחוק, וחיים תחת האשליה שאם הם מיומנים דיים ברכיבה על אופניים חשמליים אזי הם חסינים מכל תקלה או תאונה.כדי להדגים את גודל הסכנה, נחזור לליל ה-24/09/18, בו אירעה בת"א תאונת …

Read More »
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page